IMPREGNACJA

Warto wiedzieć

Impregnacja!

Najważniejszym elementem zabezpieczenia drewna jest jego konserwacja, aby służyło ono na lata.

Metoda Ciśnieniowo-Próżniowa..

W metodzie ciśnieniowo-próżniowej drewno jest zamykane w komorze, następnie wytwarzana jest próżnia wstępna, po tym procesie do komory zasysany jest impregnat, a drewno jest zanurzone w nim całkowicie. Impregnat wprowadzany jest we włókna pod ciśnieniem 10 atmosfer.

Na koniec wytwarzana jest próżnia końcowa, która ma za zadanie osuszenie drewna z nadmiaru impregnatu, ten z kolei zostaje utrwalony w drewnie i zostaje niewymywalny przez wodę.

Wyróżnia się V klas impregnacji:

  • Pierwsza z nich - drewno użytkowane pod zadaszeniem
  • Druga z nich - drewno użytkowane pod zadaszeniem z możliwością zawilgocenia
  • Trzecia z nich - drewno narażone na działanie czynników atmosferycznych bez kontaktu z gruntem.
  • Czwarta z nich - drewno narażone na działanie czynników atmosferycznych w kontakcie z gruntem lub kontaktem z wodą słodką (słupy, palisady)
  • Piąta z nich - drewno narażone w większym stopniu na wymywanie mające kontakt z wodą morską